Kāda izskatās mīlestība?
Tai ir rokas , kas darbojas citu labā.
Tai ir kājas, kas steidzas pie grūtdieņiem.
Tai ir acis, kas redz postu un trūkumu.
Tai ir ausis, kas dzird nelaimīgo nopūtas.
Tāda izskatās mīlestība.
Svētais Augustīns

Par mums


Rēzeknes novada veco ļaužu pansionāts darbojas tiešā Rēzeknes novada pašvaldības pārraudzībā, kas izveidots 1995.gadā uz bijušās lauku iecirkņa slimnīcas bāzes, nodrošinot 50 klientu vietas.

2013.gada decembrī darbu uzsāka pansionāta filiāle “Pilcene” piedāvājot papildus 22 vietas un īslaicīgu aprūpi “Atelpas brīdis” pensionāriem un I,II grupas invalīdiem.

Sociālās aprūpes iestāde atrodas 26 kilometru attālumā no Rēzeknes un 6 kilometrus no autoceļa “Rēzekne-Gulbene” Strūžānu ezera krastā. Blakus pansionātam ir liels ābeļdārzs, kas klientiem ir iemīļota atpūtas un pastaigu vieta. Pansionātam ir plaša un labiekārtota teritorija, kur ir iespējams brīvi pārvietoties ar ratiņkrēslu.

Iestādes darbības mērķis ir nodrošināt klientu pamatvajadzības- dzīvojamo platību, diennakts sociālo aprūpi, medicīniskos pakalpojumus kā arī sociālo rehabilitāciju un sociālo funkcionēšanas spēju atjaunošanu vai uzlabošanu.

Pakalpojumi

Mēs nodrošinām

- ilgstošu diennakts sociālo aprūpi;
- sezonai atbilstošus apavus un apģērbu, higiēnas līdzekļus un citu inventāru;
- medicīnisko aprūpi, ģimenes ārsta un citu speciālistu apmeklējumu ... vairāk

Uzņemšanas nosacījumi

Pansionātā uzņem pensijas vecuma personas un pilngadīgas personas ar I, II grupas invaliditāti, kuras vecuma, funkcionālo vai fiziska rakstura traucējumu dēļ nespēj sevi aprūpēt un, kurām dzīvesvieta ir deklarēta Rēzeknes novada ... vairāk

Iesniedzamie dokumenti

- personu apliecinošs dokuments – pase;
- personas rakstisks iesniegums(pakalpojuma saņemšanas pamatojums);
- ģimenes ārsta izsniegts izraksts no ambulatorā pacienta medicīniskās kartes ... vairāk

Foto Galerija