RSSAktivitātes

Pateicības vārdi gada nogalē

28-12-2020 | Aktivitātes | Komentāri: 1

Pateicības vārdi gada nogalēKlāt ir gada nogale, svētki un brīvdienas. Gribas atskatīties uz aizvadītā gada notikumiem un nenotikumiem, veiksmēm un neveiksmēm, padomāt un pārdomāt kā uzlabot katra cilvēka pašsajūtu, veselību un dzīves kvalitāti. Šis gads pagājis jaunā ritmā, ar jaunām emocijām.

skatīt vairāk

Kultūras pasākumu apmeklējums

22-03-2019 | Aktivitātes | Komentāri: 0

Rēzeknes novada veco ļaužu pansionāta klienti 16.03.2019. apmeklēja Stoļerovas pagasta saietu namu uz Salnavas KN amtierteātra izrādi “Četri čorti puyira molā” un Viļānu kultūras nama krievu trupas amatierteātra humora īsstāstiem Aleksandra Špundzāna režijā.

skatīt vairāk

2018 gada pēdējā mēneša notikumi pansionātā

02-01-2019 | Aktivitātes | Komentāri: 0

Decembra mēnesis pagāja ātri, intensīvi un bija notikumiem bagāts. Kultūras pasākumi pārsniedza plānoto, klientiem tika sniegti trīs koncerti – Folkloras kopa “Rūta”, Nautrēnu vidusskola, Rēzeknes tehnikuma audzēkņi. Visa mēneša garumā klienti saņēma dāvanas no “Enģeļu pasta”. Līga – Leontīne Ūzulniece vada un organizē šo akciju. Dzīvojošie pansionātā bija gan pārsteigti, gan izbrīnīti, gan arī raudāja no šī Ziemassvētku brīnuma.

skatīt vairāk

Novembra mēneša aktualitātes un kultūras pasākumi

10-12-2018 | Aktivitātes | Komentāri: 0

11.2018. gadā Rēzeknes novada veco ļaužu pansionāta un filiāles “Pilcene” klienti brauca uz dziesmu spēli “Ešlingena”, Latgales vēstniecībā “Gors”. Strūžānu pamatskolas skolēni Līgas Augstkalnes un Elitas Kuprukas vadībā uzstājās ar Latvijas simtgadei veltītu koncertu.
06.11.2018., 20.11.2018. un 27.11.2018. Valentīna Svilāne – Dūda, projekta “Dzīvo veseli” ietvaros, organizēja nūjošanas nodarbības RNVĻ pansionāta iemītniekiem.
skatīt vairāk

Pasākumi RNVĻP filiālē “Pilcene” Oktobra mēnesī

31-10-2018 | Aktivitātes | Komentāri: 0

04.10.2018. filiāles “Pilcene” klienti svinēja Starptautisko Senioru dienu. Klientiem tika sarīkota kopīga pasēdēšana un nelielas dāvaniņas, lai padarītu šo dienu īpašu.
09.10.2018 – aktīvākie klienti piedalījās nūjošanas nodarbībās. Kuras organizēja Rēzeknes novada pašvaldība visiem Dricānu pagasta iedzīvotājiem.
16.10.2018 – atzīmēja vispasaules pārtikas dienu degustējot maizi un dzerot tēju. Klienti savā starpā apsprieda maizes un pārtikas nozīmi cilvēku dzīvē.
skatīt vairāk

Pateicība vakara organizētājiem

31-10-2018 | Aktivitātes | Komentāri: 1

RNVĻ pansionāta klientu vārdā, sirsnīgs paldies Strūžānu pagasta pārvaldei, kā arī Kultūras centra vadītājai Leokādijai Razgalei personīgi, par Strūžānu KC 27. oktobrī senioriem organizēto atpūtas vakaru “Nekļūsim veci”. Vakara vadīšanā piedlījās Strūžānu pansionāta darbiniece Inga Oļbika.
Kontcerts bija sagatvots ar smalku humora pieskaņu, uzstājās Strūžānu pašdarbnieces Mārīte Kirilko un Svetlana Šarikova, Strūžānu sieviešu vokālais ansamblis “Sidrabrasa” un “Raduga”.
skatīt vairāk

Pasākumi oktobrī Strūžānos

31-10-2018 | Aktivitātes | Komentāri: 0

01.oktobris ir Starptautiskā senioru diena. Pansionātā tika atzīmēta senioru diena, iesaistot klientus informatīvās sarunās un citās aktivitātēs. Ikviens iemītnieks tika cienāts ar saldumiem, un katrs saņēma dāvanu.
13.oktobrī gadā pansionāta klienti brauca uz Meirānu amatierteātra izrādi, Gaigalavas Kultūras namā “Brangais ķēriens”.
14.oktobrī pansionātā viesojās Bērzgales vidējās paaudzes sieviešu ansamblis Sigitas Kuzminas vadībā un skolēnu vokālais ansamblis “Karameles”.
skatīt vairāk

Ziedu izstāde Strūžānos

09-10-2018 | Aktivitātes | Komentāri: 0

Šī gada 10 – 14 septembrī Strūžānu kultūras centrā darbojās rudens ziedu izstāde “Mājas gariņš manā dārzā”. Pansionāta iemītnieki ar aizrautību gatavoja interesantas kompozīcijas no sociālā darba speciālistu sarūpētajiem materiāliem – rudens ziediem, augļu koku zariņiem, krāsainā papīra un salvetēm. Sagatavotās kompozīcijas draudzīgi tika aiznestas uz Strūžānu kultūras centru, lai tās novietotu izstādē ar romantiskiem nosaukumiem – “Ēdenes dārzs”, “Hiacinšu mākonis”, “Podziņas”, “Zaļumballe”, “Mūžīgais skaistums” u.c.
skatīt vairāk

Sporta diena Pilcenē

09-10-2018 | Aktivitātes | Komentāri: 0

Jaukā un saulainā septembra dienā tika rīkota sporta diena, netradicionālās sporta disciplīnās sacentās Strūžānu pansionāta iemītnieki un pansionāta filiāles “Pilcene” iemītnieki. Stūžānus pārstāvēja komanda “Rūķīšī”, filiāli Pilcene “Zivtiņas”. Līdzjutējiem atbalstītas, komandas veikli tika galā ar sagatavotajiem uzdevumiem. Uzvarēja draudzība.
skatīt vairāk

Ekskursija pa Latgali

16-08-2018 | Aktivitātes | Komentāri: 0

Rēzeknes novada veco ļaužu pansionāta un filiāles “Pilcene” klienti ikgadējo ekskursiju iesāka ar sapulcēšanos komfortablā SIA “Rēzeknes satiksme” autobusā, lai redzētu skaistas vietas un tiktos ar interesantiem cilvēkiem. Pirmā pieturvieta sākās ar Jāņa un Annas Macānu zemnieku saimniecības “Zvejnieki” apmeklējumu. Mēs šeit bijām pirmo reizi. Visi bija sajūsmā gan par sakopto vidi un dabas jaukumiem, gan arī par lielisko uzņemšanu. Jāņa Macāna interesantais stāsts par kultūrvēsturisko dzīvi Īdeņā pastiprināti izraisīja interesi par Īdeņas vēsturi. Stāstu papildināja latviešu aktieris Gundars Āboliņš.
skatīt vairāk