RSSIepirkumi

PAR IEPIRKUMA VEIKŠANU 2018/2

05-10-2018 | Iepirkumi | Komentāri: 0

Pansionāta iepirkumu komisija paziņo, ka tiek rīkots iepirkums PIL 9.panta noteiktajā kārtībā “Jumta seguma maiņa Rēzeknes novada veco ļaužu pansionāta II korpusa ēkai”, identifikācijas Nr. RNVĻP 2018/2.

Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja A.Žverelo

NOLIKUMS

BŪVDARBU APJOMI

PROJEKTS

Par atklātā konkursa rezultātiem 2018/1

23-05-2018 | Iepirkumi | Komentāri: 0

Pansionāta iepirkumu komisija paziņo, ka ir izvērtējusi pretendentu iesniegtos piedāvājumus atklātajam konkursam “Pārtikas produktu piegāde Rēzeknes novada veco ļaužu pansionāta vajadzībām”, identifikācijas Nr.2018/1 un pieņēmusi lēmumu 8.05.2018.g. par uzvarētājiem atzīt un slēgt līgumus ar:

Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja A.Žverelo

Līgumi

Par iepirkuma veikšanu 2018/1

20-03-2018 | Iepirkumi | Komentāri: 0

Pansionāta iepirkumu komisija paziņo, ka tiek rīkots atklāts konkurss iepirkumam “Pārtikas produktu piegāde Rēzeknes novada veco ļaužu pansionāta vajadzībām”, identifikācijas Nr. RNVĻP 2018/1.

Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja A.Žverelo

Nolikums

Par iepirkuma rezultātiem 2017/5

02-10-2017 | Iepirkumi | Komentāri: 0

Pansionāta iepirkumu komisija paziņo, ka ir izvērtējusi pretendentu iesniegtos piedāvājumus iepirkumam “Saimniecības preču piegāde Rēzeknes novada veco ļaužu pansionāta vajadzībām”, identifikācijas Nr. 2017/5 un pieņemusi lēmumu 25.09.2017.g. slēgt līgumu ar SIA “Mayeri Professional”.
Iepirkumā piedalījās 4 pretendenti:
SIA “Mayeri professional”, reģ. Nr. 44103033190
SIA “Print& Serviss”, reģ. Nr. 41503049293
SIA “Prāna Ko”, reģ. Nr. 40003277283
SIA “LEKON”, reģ. Nr. 42402004689

Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja A.Žverelo

Līgums

Par iepirkuma veikšanu 2017/5

07-09-2017 | Iepirkumi | Komentāri: 2

Pansionāta iepirkumu komisija paziņo, ka tiek rīkots iepirkums PIL 9.panta noteiktajā kārtībā “Saimniecības preču piegāde Rēzeknes novada veco ļaužu pansionāta vajadzībām”, identifikācijas Nr. RNVĻP 2017/5.

Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja A.Žverelo

Nolikums

Par iepirkuma rezultātiem 2017/4

25-08-2017 | Iepirkumi | Komentāri: 0

Pansionāta iepirkuma komisija paziņo, ka ir izvērtējusi pretendentu iesniegtos piedāvājumus iepirkumam „Medikamentu, uztura bagātinātāju un medicīnas preču iegāde Rēzeknes novada veco ļaužu pansionāta vajadzībām”, identifikācijas Nr. RNVĻP 2017/4 un pieņēmusi lēmumu 24.08.2017.g. slēgt līgumu ar SIA “Jelgavfarm”, reģ. Nr. 41703004826.
Iepirkumā piedalījās 4 pretendenti :
SIA “ARGOS”RKF, reģ. Nr. 40103049068
SIA “Jelgavfarm”, reģ. Nr. 41703004826
SIA “MagnumMedical”, reģ. Nr. 40003060393
A/S “Recipe Plus”, reģ. Nr. 40003234547
SIA “ARGOS”RKF vērtēšanas procesā tika izslēgti, jo tehniskais piedāvājums neatbilda pieprasītajam, tika piedāvātas tikai trīs pozīcijas.

Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja A.Žverelo

Līgums

Par iepirkuma veikšanu 2017/4

04-08-2017 | Iepirkumi | Komentāri: 0

Pansionāta iepirkumu komisija paziņo, ka tiek rīkots iepirkums PIL 9.panta noteiktajā kārtībā “Medikamentu, uztura bagātinātāju un medicīnas preču iegāde Rēzeknes novada veco ļaužu pansionāta vajadzībām”, identifikācijas Nr. RNVĻP 2017/4.

Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja A.Žverelo

Nolikums

Par iepirkuma rezultātiem 2017/3

07-07-2017 | Iepirkumi | Komentāri: 0

Pansionāta iepirkumu komisija paziņo, ka ir izvērtējusi iesniegtos piedāvājumus iepirkumam “Higiēnas preču iegāde Rēzeknes novada veco ļaužu pansionāta vajadzībām”, identifikācijas Nr. RNVĻP 2017/3 un pieņēmusi lēmumu 28.06.2017.g. slēgt līgumu ar SIA “MAGNUM MEDICAL”, reģ. Nr.40003060393.

Iepirkumā piedalījās 2 pretendenti:
SIA “Tamro”, reģ. Nr.40003133428
SIA “MAGNUM MEDICAL”, reģ. Nr.40003060393
SIA “Tamro “vērtēšanas procesā tika izslēgti, jo tehniskajā un finanšu piedāvājumā nebija uzrādīts pretendenta piedāvājuma detalizēts apraksts ( Nolikuma punkts 12.2) un nebija pretendenta piedāvāto produktu laboratorijas izsniegtas informācijas par preces absorbcijas rādītājiem, saskaņā ar ISO 11948-1 metodi un izmēriem ( Nolikuma punkti 6.11 un 9.4)
SIA “MAGNUM MEDICAL” piedāvājums atbilda visiem iepirkuma Nolikuma noteikumiem.

Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja A.Žverelo

Līgums

Par iepirkuma veikšanu 2017/3

12-06-2017 | Iepirkumi | Komentāri: 2

Pansionāta iepirkumu komisija paziņo, ka tiek rīkots iepirkums PIL 9.panta noteiktajā kārtībā “Higiēnas preču iegāde Rēzeknes novada veco ļaužu pansionāta vajadzībām”, identifikācijas Nr. RNVĻP 2017/3.

Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja A.Žverelo

Nolikums

Atklātā konkursa rezultātā noslēgtie līgumi

07-06-2017 | Iepirkumi | Komentāri: 0

Atklātā konkursa rezultātā noslēgtie līgumi 07.06.2017.

Līgumi (lejuplādēt arhīvu)