RSSIepirkumi

Par atklātā konkursa rezultātiem 2017/2

25-04-2017 | Iepirkumi | Komentāri: 0

Pansionāta iepirkumu komisija paziņo, ka ir izvērtējusi pretendentu iesniegtos piedāvājumus atklātajam konkursam „ Pārtikas produktu piegāde Rēzeknes novada veco ļaužu pansionāta vajadzībām”, identifikācijas Nr. RNVĻP 2017/2 un pieņēmusi lēmumu 24.04.2017.g. par uzvarētājiem atzīt un slēgt līgumus ar:

Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja A.Žverelo

Par iepirkuma veikšanu 2017/2

02-03-2017 | Iepirkumi | Komentāri: 0

Pansionāta iepirkumu komisija paziņo, ka tiek rīkots atklāts konkurss “pārtikas produktu piegāde Rēzeknes novada veco ļaužu pansionāta vajadzībām”, identifikācijas Nr. RNVĻP 2017/2.

Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja A.Žverelo

Nolikums

Par iepirkuma rezultātiem 2017/1

16-02-2017 | Iepirkumi | Komentāri: 0

Pansionāta iepirkuma komisija paziņo, ka ir izvērtējusi pretendentu iesniegtos piedāvājumus iepirkumam „Kokskaidu granulu piegāde Rēzeknes novada veco ļaužu pansionāta filiāles “Pilcene”vajadzībām”, identifikācijas Nr. RNVĻP 2017/1 un pieņēmusi lēmumu 25.02.2017.g.
Noslēgts līgums no 1.02.2017.g. ar SIA “Latwood Energy”, reģistrācijas Nr. 41503072872

Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja A.Žverelo

Līgums

Par iepirkuma veikšanu 2017/1

12-01-2017 | Iepirkumi | Komentāri: 0

Pansionāta iepirkumu komisija paziņo, ka tiek rīkots iepirkums “Kokskaidu granulu piegāde Rēzeknes novada veco ļaužu pansionāta filiāles “Pilcene” vajadzībām”, identifikācijas Nr. RNVĻP 2017/1.

Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja A.Žverelo

Instrukcija

Par iepirkuma veikšanu 2016/4

05-09-2016 | Iepirkumi | Komentāri: 0

Pansionāta iepirkumu komisija paziņo, ka tiek rīkots iepirkums “Saimniecības preču piegāde Rēzeknes novada veco ļaužu pansionāta vajadzībām”, identifikācijas Nr. RNVĻP 2016/4.

Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja A.Žverelo

Nolikums

Par iepirkuma rezultātiem 2016/3

05-09-2016 | Iepirkumi | Komentāri: 0

Pansionāta iepirkuma komisija paziņo, ka ir izvērtējusi pretendentu iesniegtos piedāvājumus iepirkumam „Medikamentu, uztura bagātinātāju un medicīnas preču iegāde Rēzeknes novada veco ļaužu pansionāta vajadzībām”, identifikācijas Nr. RNVĻP 2016/3 un ir noslēgts līgums no 1.09.2016.g. ar SIA “MAGNUM MEDICAL”, reģistrācijas Nr. 40003060393

Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja A.Žverelo

Par iepirkuma veikšanu 2016/3

25-07-2016 | Iepirkumi | Komentāri: 0

Pansionāta iepirkumu komisija paziņo, ka tiek rīkots iepirkums “Medikamentu, uztura bagātinātāju un medicīnas preču iegāde Rēzeknes novada veco ļaužu pansionāta vajadzībām”, identifikācijas Nr. RNVĻP 2016/3.

Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja A.Žverelo

Nolikums

Par iepirkuma veikšanu 2016/2

17-05-2016 | Iepirkumi | Komentāri: 0

Pansionāta iepirkumu komisija paziņo, ka tiek rīkots iepirkums “Higiēnas preču iegāde Rēzeknes novada veco ļaužu pansionāta vajadzībām”, identifikācijas Nr. RNVĻP 2016/2.

Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja A.Žverelo

Nolikums

Par iepirkuma rezultātiem 2016/1

06-04-2016 | Iepirkumi | Komentāri: 0

Pansionāta iepirkuma komisija paziņo, ka ir izvērtējusi pretendentu iesniegtos piedāvājumus atklātajam konkursam „Pārtikas produktu piegāde Rēzeknes novada veco ļaužu pansionāta vajadzībām”, identifikācijas Nr. RNVĻP 2016/1 un pieņēmusi lēmumu 1.04.2016.g .par uzvarētājiem atzīt:
SIA “Rēzeknes gaļas kombināts”- Nr. 42403012397 – 1.daļa
A/s “Latgales piens” – Nr.4103028291 – 2.daļa
SIA “vecā maiznīca”- Nr.42403007589 – 3.daļa
SIA “Futurus Food”- Nr.40003348586 – 4.daļa
SIA “Laki Fruit”- Nr.40003669241 – 5.daļa
SIA”Oniors zivis”- Nr.41503055622 – 6.daļa
SIA “Kabuleti Fruit”- Nr. 40003959814 – 7.daļa

Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja A.Žverelo

Par iepirkuma veikšanu 2016/1

03-02-2016 | Iepirkumi | Komentāri: 0

Pansionāta iepirkumu komisija paziņo, ka tiek rīkots atklāts konkurss “Pārtikas produktu piegāde Rēzeknes novada veco ļaužu pansionāta vajadzībām”, identifikācijas Nr. RNVĻP 2016/1.

Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja A.Žverelo

Nolikums