RSSIepirkumi

Par iepirkuma rezultātiem 2015/6

11-01-2016 | Iepirkumi | Komentāri: 0

Pansionāta iepirkuma komisija paziņo, ka ir izvērtējusi pretendentu iesniegtos piedāvājumus iepirkumam „Kokskaidu granulu piegāde Rēzeknes novada veco ļaužu pansionāta filiāles “Pilcene” vajadzībām”, identifikācijas Nr. RNVĻP 2015/6 un pieņēmusi lēmumu 4.01.2016.g .par uzvarētāju atzīt SIA „AKVARIUS”, reģ. Nr.40103031530.

Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja A.Žverelo

Līgums

Par iepirkuma veikšanu 2015/6

15-12-2015 | Iepirkumi | Komentāri: 0

Pansionāta iepirkumu komisija paziņo, ka tiek rīkots iepirkums PIL 82.panta kārtībā “Kokskaidu granulu piegāde Rēzeknes novada veco ļaužu pansionāta filiāles “Pilcene” vajadzībām”, identifikācijas Nr. RNVĻP 2015/6.

Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja A.Žverelo

Kokskaidu granulu iepirkuma instrukcija