Mēs nodrošinām

- ilgstošu diennakts sociālo aprūpi;
- sezonai atbilstošus apavus un apģērbu, higiēnas līdzekļus un citu inventāru;
- medicīnisko aprūpi, ģimenes ārsta un citu speciālistu apmeklējumu;
- racionālu ēdināšanu 4x dienā, atbilstoši vecumam un veselības stāvoklim ;
- nepieciešamos palīglīdzekļus, atbilstoši funkcionālajam stāvoklim ;
- sociālos pakalpojumus, klientu individuālo sociālo problēmu risināšanu, koordinēšanu un vadīšanu;
- garīgo aprūpi (pēc klienta vēlēšanās) atbilstoši personas konfesionālajai piederībai;
- kultūras un atpūtas pasākumus;
- īslaicīgo aprūpi “Atelpas brīdis”.
 

Mūsu kolektīvs

Mūsu kolektīvs