Par iepirkuma rezultātiem 2017/3

07-07-2017 | Iepirkumi | Komentāri: 0

Pansionāta iepirkumu komisija paziņo, ka ir izvērtējusi iesniegtos piedāvājumus iepirkumam “Higiēnas preču iegāde Rēzeknes novada veco ļaužu pansionāta vajadzībām”, identifikācijas Nr. RNVĻP 2017/3 un pieņēmusi lēmumu 28.06.2017.g. slēgt līgumu ar SIA “MAGNUM MEDICAL”, reģ. Nr.40003060393.

Iepirkumā piedalījās 2 pretendenti:
SIA “Tamro”, reģ. Nr.40003133428
SIA “MAGNUM MEDICAL”, reģ. Nr.40003060393
SIA “Tamro “vērtēšanas procesā tika izslēgti, jo tehniskajā un finanšu piedāvājumā nebija uzrādīts pretendenta piedāvājuma detalizēts apraksts ( Nolikuma punkts 12.2) un nebija pretendenta piedāvāto produktu laboratorijas izsniegtas informācijas par preces absorbcijas rādītājiem, saskaņā ar ISO 11948-1 metodi un izmēriem ( Nolikuma punkti 6.11 un 9.4)
SIA “MAGNUM MEDICAL” piedāvājums atbilda visiem iepirkuma Nolikuma noteikumiem.

Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja A.Žverelo

Līgums

Pievienot komentāru

Lūdzu rakstiet rakstzīmes parādītas attēlā
Ievadiet tekstu no attēla