Par iepirkuma veikšanu 2017/3

12-06-2017 | Iepirkumi | Komentāri: 2

Pansionāta iepirkumu komisija paziņo, ka tiek rīkots iepirkums PIL 9.panta noteiktajā kārtībā “Higiēnas preču iegāde Rēzeknes novada veco ļaužu pansionāta vajadzībām”, identifikācijas Nr. RNVĻP 2017/3.

Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja A.Žverelo

Nolikums

Komentāri (2)

 1. Ilga Lizdika :

  JAUTĀJUMS
  Vēlētos precizēt jautājumus par iepirkumu “Higiēnas preču iegāde Rēzeknes
  novada veco ļaužu pansionāta vajadzībām” (ID nr. RNVĻP 2017/3) nolikumu.

  1. Nolikuma punkts 8.5. Preču paraugus iesniedz sekojošām preču pozīcijām
  norādot pozīcijas numuru:
  Tehniskās specifikācijas 1.1.3.pozīcija – ne mazāk kā 5 (pieci) paraugi;
  Tehniskās specifikācijas 2.2.3.pozīcija – ne mazāk kā 5 (pieci) paraugi;
  Tehniskās specifikācijas 2.2.4.pozīcija – ne mazāk kā 5 (pieci) paraugi;
  Tehniskās specifikācijas 4.4.2.pozīcija – ne mazāk kā 5 (pieci) paraugi;
  Tehniskās specifikācijas 4.4.3.pozīcija – ne mazāk kā 5 (pieci) paraugi;
  Tehniskās specifikācijas 3.3.3.pozīcija – ne mazāk kā 5 (pieci) paraugi;

  Uzrādītā 2.2.4.pozīcija Nolikuma pielikumā nr.4 nav atrodama.
  Lūdzu informēt kādas pozīcijas preču paraugs ir jāiesniedz?

  2. Nolikuma punkts 9. Pretendenta atlases dokumenti
  Abos apakšpunktos 9.2. un 9.6. norādīts, ka nepieciešams iesniegt piegāžu
  sarakstu, bet prasības ir dažādas (jāiesniedz 1 vai 3 atsauksmes).
  Lūdzu veikt labojumus, atstājot tikai vienu nolikuma punktu par piegāžu
  saraksta iesniegšanu.

  3. Nolikuma punkts 9.3. nosaka, ka jāiesniedz peču kvalitāti apliecinošu
  dokumentu kopijas.
  Lūdzu informējiet tieši kāda veida peču kvalitātes dokumenti pretendentam
  ir jāiesniedz?
  ATBILDE
  1. Paraugi jāiesniedz atbilstoši nolikumam, paraugs pozīcijā 2.2.4.ir kļūdaini ierakstījies.
  2.Nolikuma 9.punkts – spēkā ir punkts 9.2.
  3.Kvalitātes dokumenti ir EK atbilstības deklrācija ( CE Declaration of Conformity), un CE marķējuma sertifikāts

 2. Ilga Lizdika :

  JAUTĀJUMS
  1.Vai var piedāvāt šampūnu ar līdzvērtīgu sastāvu, kas veic t;adas pašas funkcijas, jo šādas sastāvs ( mandeļu eļļa ) ir tikai vienam ražotājam?
  2.Vai var piedāvāt e\l\lu ar līdz vērtīgu sastāvu, kas veic tādas pašas funkcijas, jo šāds sastāvs ir tikai vienam ražotājam?
  ATBILDE
  Atbildot uz pretendenta uzdotajiem jautājumiem vēršam uzmanību, uz to ka saskaņā arPublisko iepirkumu likuma 17. panta ceturtās daļas 2.punktu tehniskās specifikācijas prasības formulē precīzi,lai pretendents varētu konstatēt līguma priekšmetu un pasūtītājs – salīdzināt piedāvājumus. Iepirkuma nolikuma prasību noteikšana ir pasūtītāja rīcības brīvība, kas vērsta uz to, lai piedāvājums atbilstu pasūtītāja iecerēm, vajadzībāmun tas saņemtu iepirkuma priekšmetam atbilstošu un kvalitatīvu izpildījumu.
  Vēlamies norādīt, ka iepirkuma tehniskajā specifikācijā nav norādītas konkurenci ierobežojošas, specifiskas prasības, Pretēji iesniegtajam apgalvojumam par to, ka mandeļu eļļa ir tikai vienam ražotājam, daram zināmu, kaLatvijas aptiekās ir pieejami vairāki ražotāji ar mandeļu eļļu sastāvā gan šampūniem, gan eļļām. Uz jautājumiem 1. un 2. atbildam, ka prasība ir, lai sastāvā būtu mandeļu eļļa. Uz jautājumu 3. atbildam, ka iepirkumam prognozētais skaits ir 24 litri.

Pievienot komentāru

Lūdzu rakstiet rakstzīmes parādītas attēlā
Ievadiet tekstu no attēla