Pateicības vārdi gada nogalē

28-12-2020 | Aktivitātes | Komentāri: 0

Pateicības vārdi gada nogalēKlāt ir gada nogale, svētki un brīvdienas. Gribas atskatīties uz aizvadītā gada notikumiem un nenotikumiem, veiksmēm un neveiksmēm, padomāt un pārdomāt kā uzlabot katra cilvēka pašsajūtu, veselību un dzīves kvalitāti. Šis gads pagājis jaunā ritmā, ar jaunām emocijām.


Rūpēsimies par savu veselību, lai Jaunajā gada varētu iepriecināt visus! Būdami veseli, mēs visvairāk aplaimosim savus tuviniekus, cilvēkus, kuri šobrīd dzīvo pansionātā un arī savu valsti. Kamēr esam veseli, uztveram to kā pašsaprotamu. Saskaroties ar slimību, jūtamies apbēdināti, netaisni piemeklēti. Taču rūpēties par veselību, rīkoties atbildīgi un savlaicīgi, izvairīties no liekiem riskiem ir mūsu katra pienākums, pret sevi, pret savu ģimeni, pret apkārt esošajiem, tā ir nemainīga vērtība šajā dīvainajā laikā.

Vecā gada nogalē vēlos pateikt paldies Rēzeknes domes priekšsēdētājam M. Švarcam, domes priekšsēdētāja vietniekam J.Troškai, Sociāla dienesta vadītājai S.Strankalei un pārējiem Rēzeknes novada pašvaldības domes darbiniekiem, pagastu apvienību sociālajiem darbiniekiem I.Zdanovskai, Ā. Skromulei, S. Slūkai, I.Tutānei, A.Spridzānei, R.Petrovam u.c. sociālajiem darbiniekiem, par racionālu darbu Rēzeknes novada iedzīvotāju labā!

Atsevišķs paldies Dricānu Romas katoļu draudzes priesterim M. Lavrickim, par saņemto svētību,tāpat arī citu konfesiju pārstāvjiem sirsnīgs paldies. Lai Dievs svētī šo cilvēku darbu! Dieva palīgu novēlam arī Nautrēnu pamatskolas direktorei Anitai Ludboržai. Paldies adītājām par milzīgo darbu noadot katram iemītniekam pa čību vai zeķu pārim.

Šajā gadā kultūras dzīve bija ierobežota, bet vēlos pateikties atsevišķi Leokādijai Razgalei un Tamārai Smirnovai par atbalstu un sapratni. Mīļie pašdarbnieki, lai arī mēs šajā gadā tikāmies virtuāli, paldies, ka Jūs esiet un Dievs dod Jaunajā gadā ar jaunu sparu tikties klātienē. Mums Jūsu pietrūkst! Novēlam jaunas, radošas idejas un tikšanās reizes pēc pandēmijas beigām! Pirmsskolas iestādes ,, Māriņa”, ,,Rūķīši”,,,Sprīdītis”darbiniekiem pateicamies par dāvanām, kuras bijāt gatavojuši kopā ar bērniem ar mīlestību!

Paldies Rēzeknes novada veco ļaužu pansionāta vadītājai un darbiniekiem par to, ka esam kopā strādājam un dzīvojam! Lielu, lielu izturību Jaunajā Vērša gadā!

Kā dzīvosim 2021.gadā, viss atkarīgs no mums pašiem. Kā strādāsim, tā arī dzīvosim!
Lai Jaunajā gadā katru no mums sargā Dievs un sargeņģelis un Laimes māte nepaiet garām!
Laimīgu Jauno gadu!

RNVĻP sociālais darbinieks I.Vugula

Pievienot komentāru

Lūdzu rakstiet rakstzīmes parādītas attēlā
Ievadiet tekstu no attēla